OGAE OGAE

Prezentace českého klubu na zasedání OGAE ve Stockholmu


Česká republikaV pátek 13. května byl pro český klub OGAE druhý den D v naší historii. Po naší první prezentaci minulý rok ve Vídni jsme se prezentovali podruhé a ostatní prezidenti rozhodovali, jestli budeme přijati mezi řádné členy.

Každoroční zasedání prezidentů OGAE klubů z celé Evropy se konalo jako každý rok v Euro Fan Café, které bylo ve Stockholmu sloučené s EuroClubem. Ten se nacházel na břehu Baltského moře naproti Královskému paláci. V 10:30 se začali všichni scházet a zanedlouho poté bylo zasedání oficiálně zahájeno. Náš bratrský klub OGAE Slovakia zastupovala Tereza Bucharová, která je spojovacím článkem mezi našimi kluby, jelikož je členkou obou OGAE. Tu pak doplňoval slovenský kolega Ján Winkler.

Na začátku byly všem zástupcům OGAE klubů rozdány kartičky s vlajkou dané země, které později sloužily při hlasování a schvalování rozhodnutí. Každý zástupce také dostal plán zasedání, finanční zprávu a přihlášky nových klubů OGAE. Jako první bylo na řadě shrnutí činnosti za uplynulý rok a představení plánu na další rok, stejně jako zhodnocení finanční situace OGAE International. Vše bylo třeba po odprezentování také schválit.

Pak přišla řada na pro nás nejdůležitější část celého zasedání – prezentaci OGAE klubů s kandidátským statusem, které byly přijaty minulý rok ve Vídni. Sem patří OGAE Bělorusko, OGAE Česká republika a OGAE Ukrajina. Kluby musely před zasedáním v předstihu zaslat souhrn činnosti a aktuální čísla členů, vydaných členských karet, přidělených akreditací či zakoupených OGAE balíčků lístků na Eurovizi. Tyto informace byly všem rozdány v plánu a programu zasedání. Proto měl každý klub cca 2 minuty na prezentaci toho nejdůležitějšího, a poté následovaly otázky od ostatních prezidentů. Kluby se prezentovaly v pořadí Ukrajina – Česká republika – Bělorusko.

Ukrajinský klub zastupoval jeho mladý prezident Paul Hrosul, který velmi dobře zhodnotil nárůst v počtu členů, který již překročil první stovku, a po vítězství Jamaly nejspíše další členové přibudou. Andy ze serveru ESCkaz.com, který zastupoval na zasedání OGAE Zbytek světa, zjišťoval nízký počet členských karet a zakoupených balíčků OGAE lístků. Po Ukrajině přišla řada na Českou republiku. Ve zhodnocení se náš prezident Josef Štaif zaměřil především na zisk nových členů a z nich hlavně nových členek, jelikož se OGAE kluby někdy potýkají s nedostatkem zájemkyň něžného pohlaví. Ostatní prezidenti pozitivně ocenili náš nárůst z jedné členky v roce 2015 na šest členek v roce 2016. Představeno bylo i naše nové logo, které navrhl anglický designér a grafik David Holt. Po naší prezentaci nikdo žádné dotazy neměl a stejně jako ukrajinský klub jsme byli jednohlasně přijati mezi řádné členy. Možná tomu dopomohl i fakt, že jsme učinily kroky pro zapsání u krajského soudu a tudíž jsme platná organizace. Běloruský klub byl zastupován členem, který neovládal příliš dobře angličtinu, ale i přes tyto problémy prezentace proběhla úspěšně. Andy z OGAE Zbytek světa však stejně jako loni zpochybňoval některá fakta, která OGAE Bělorusko uvádí v hlášení činnosti za minulý rok. I přes tato fakta byl běloruský klub také přijat mezi řádné členy.

Pak byl na řadě další důležitý bod meetingu, kterým bylo zvolení sekretáře OGAE International. Loni při volbách nového vedení na tuto pozici nebyl žádný kandidát, nyní jich bylo šest, ale ještě před začátkem volby bylo oznámeno, že jeden z kandidátů odstoupil. Volilo se tedy z pěti potenciálních sekretářů napříč Evropou. Po představení kandidátů následovala tajná volba, kterou stejně jako minulý rok ve Vídni sčítali prezidenti OGAE Rakousko a OGAE Albánie. Během volby byla krátká občerstvovací přestávka a po ní zasedání pokračovalo a byly zveřejněny výsledky. S celkovým počtem 16 hlasů vyhrála Laufey Helga Gudmundsdóttir z OGAE Island.

Dalším bodem na programu byly prezentace nových OGAE klubů, tentokrát z Austrálie a z Maďarska. Oba kluby byly velmi aktivní a fungují již nějakou dobu, proto nebyl žádný problém tyto kluby přijmout do naší rodiny OGAE se statusem kandidátských zemí. Po prezentacích těchto klubů předstoupila prezidentka OGAE Švédsko Ida Sandahl a spolu s dalšími členy OGAE Švédsko přednesli své připomínky a poznámky. Jednalo se o termíny vystavování členských karet OGAE, které příliš nekorespondují s termíny pro nákup OGAE lístků na Eurovizi. Druhým bodem jejich připomínek byl návrh placení variabilních příspěvků za každého člena vedle dosavadního fixního ročního poplatku. Proběhla diskuze a hlasováním se pouze zjistilo, zda by byly ostatní kluby pro, nebo proti takové možnosti. Pro úplnost dodáváme, že se jedná o částky v řádech jednotek či desítek centů za člena a problém s ním mají hlavně větší kluby, které mají například několik stovek členů. Je do budoucna třeba zvážit také to, k čemu by tyto finance byly použity. Poslední připomínkou z OGAE Švédsko pak byly komunikační kanály, které se při komunikaci v OGAE International používají. Kritizována byla hlavně roztříštěnost informací a odsouhlasilo se zpřehlednění těchto kanálů.

V závěru zasedání se řešila také otázka klubů z Bulharska a Moldavska, které nekomunikují a neplatí členské příspěvky. Proto bylo odhlasováno, že OGAE Bulharsko a OGAE Moldavsko budou rozpuštěny a pokud se v daných zemích najde jiný klub, který by se chtěl stát klubem OGAE, bude mu to umožněno. Zároveň se bude OGAE International snažit navázat spolupráci s kluby v zemích, kde doposud OGAE klub není, jako například v Gruzii. Také se řešila otázka OGAE contestů, které jsou aktuálně tři. OGAE International bude pomáhat OGAE klubům, které dané ročníky organizují, aby nedošlo k opomenutím některých povinností a aby se všechny potřebné informace dostaly ke všem účastnickým klubům. Ve spojení s touto připomínkou OGAE International představilo myšlenku nového webu a zároveň by tak každý klub mohl mít OGAE emailovou adresu např. czechrepublic@ogae.org, což by usnadnilo hromadnou komunikaci mezi jednotlivými kluby a OGAE International.

Na závěr zasedání se všichni přítomní seskupili na schodech pro společnou fotografii. Další zasedání nás čeká příští rok na Ukrajině.

Josef Štaif

2 komentářů ke článku “Prezentace českého klubu na zasedání OGAE ve Stockholmu

  1. Joe Black

    Jáchym: Jo docela blbá shoda okolností :D Ale to nám nezabránilo v úspěšné reprezentaci…

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>