Zasedání OGAE 2018 OGAE

Zasedání klubů OGAE v Lisabonu


Eurovision Song ContestDalší rok uplynul a my vyrazili na další ročník Eurovize, tentokrát do portugalského Lisabonu. Po prvním týdnu prvních a druhých zkoušek, tiskových konferencí a zahajovacím ceremoniálu na břehu řeky Tejo, který letos stylově nebyl na tradičním červeném koberci, nýbrž na modrém, přišel týden druhý, kdy nastal čas přímých přenosů. Mimo ně ale také čas našeho tradičního zasedání prezidentů OGAE klubů.

Letos se nepodařilo zajistit společný EuroClub a EuroCafé, takže jsme v Lisabonu měli kluby dva. Zasedání se konalo v pátek 11. května v EuroCafé, které bylo organizováno klubem OGAE Portugalsko. Začátek zasedání OGAE International byl naplánovaný na 10:30 a při příchodu a docházce jsme dostali drobnou snídani formou místního sladkého či slaného pečiva.

Na začátku zasedání bylo potřeba projít plán celé schůze. Na programu byly jak problémy s bankovním účtem OGAE International, tak i věci, které se v průběhu celého roku řešily (a že jich nebylo málo). Také byl přítomen jeden z nových kandidátů na OGAE klub a probíraly se plány na příští rok či úpravy pravidel OGAE Second Chance Contestu.

Minulý rok jsme v Kyjevě volili nové vedení OGAE International, nicméně kandidát na pozici pokladníka nebyl žádný. Bylo tedy rozhodnuto, že funkci bude dočasně zastávat Morten ThomassenOGAE Norsko. To ovšem nevyřešilo vzniklé problémy. Poté, co skončila funkce předchozímu pokladníkovi, vznikl problém se získáním přístupu na oficiální bankovní účet organizace. Jelikož je OGAE International zřízena podle francouzského práva, není divu, že tamější úřednické úkony jsou extrémně byrokratické a zdlouhavé. Spolu s novým pokladníkem tak bylo dočasně operováno přes bankovní účet OGAE Norsko. Problémy s původním účtem se však již řeší a v následujícím měsíci by měl být tento problém vyřešen.

Co se týče činnosti za uplynulý rok, tak nejožehavějším tématem byly rozhodně lístky na Eurovizi pro fanoušky – členy OGAE klubů. Poptávaný počet byl kolem 4 000 balíčků lístků, které by OGAE kluby bez problémů rozdělily mezi své členy. To byl dle slov společnosti prodávající vstupenky směšný návrh a bylo nabídnuto asi 700 takových sad. Hlavní problém tkvěl v tom, že jsou tyto balíčky pro členy OGAE klubů většinou s drobnou, byť nějakou, slevou. Když se následně od slevy upustilo, aby byl počet dostupných balíčků vyšší, dařilo se počet těchto lístků zvyšovat. Spolu s nimi šla ale nahoru i cena, takový je zákon nabídky a poptávky. A to nezmiňuji rozhořčení některých OGAE klubů, které i přes garanci nezískaly místa pro páry či skupiny vedle sebe. Další komplikací bylo rozdělení dostupných lístků mezi všechny členské kluby. Když některý menší klub, jako třeba OGAE Slovinsko, žádá o přibližně 15 sad lístků a některý rok dostane přidělenu jednu, jindy třeba dvě, pak teprve začíná neustávající diskuze na téma menších a větších klubů, rozdílů v placení členských příspěvků a právě spravedlivém či nespravedlivém rozdělování vstupenek.

Ruku v ruce s lístky se musel řešit EuroClub a EuroCafé. Právě když RTP a EBU daly vědět, že oficiální EuroClub bude pouze pro akreditované delegace, novináře a fanoušky a žádné další týdenní lístky nebude možné zařídit, se celé situace chopil domácí portugalský OGAE klub a začal hledat vhodnou lokalitu, DJe, kteří by obstarali eurovizní program, a také způsob distribuce a nákupu vstupenek. I zde totiž poptávka byla několikanásobně větší než nabídka. Nakonec se vše podařilo vyřešit a fanoušci o EuroCafé, kde by mohli trávit večery, nepřišli. Kromě týdenních lístků se každý den prodával také drobný počet denních vstupenek. Ty se ale prodávaly až poté, co byly rozebrány týdenní lístky.

Dalším tématem, které se probírá každoročně, jsou členské karty a validační známky. Každý rok se totiž do OGAE klubů přidává velké množství nových členů, tudíž vzniká potřeba vyrábět stále nové a nové karty. S tím je nápomocen klub OGAE Finsko, nicméně celý proces s sebou každý rok přináší i nezbytné náklady na poštovné při rozesílání karet a samotných známek. Tuto situaci může pomoci vyřešit oficiální OGAE aplikace, jejíž vývoj je aktuálně v jednání. Prozatím víme, co všechno by taková aplikace mohla umět. Každý člen OGAE by viděl logo svého klubu, svou fotku, bylo by možné se přes takovou aplikaci do klubu přihlásit, rovnou vkládat i fotografii, platit členský příspěvek, mít slevový kód na oficiální eshop nebo by mohla aplikace pomáhat při nákupu balíčků OGAE lístků či jiných vstupenek, k jejichž koupi je potřeba aktivní členská karta. V následujících měsících budou probíhat další jednání, a pokud se podaří aplikaci naprogramovat do podzimu, už při koupi lístků na příští Eurovizi v Izraeli by se měla používat právě ona.

V současnosti se také řeší i ochrana osobních údajů (GDPR), kterou musíme brát v potaz i my, jelikož každý klub má osobní údaje všech svých členů. Je tedy nezbytně nutné, aby byl od všech členů získán souhlas se zpracováním osobních údajů. Právě třeba ve vznikající aplikaci, kde bude každý klub spravovat všechny své členy. Těch je celkem aktuálně více než 10 000.

Následovala prezentace bulharského fanklubu z webu EurovisionBulgaria.com. V minulosti už mělo Bulharsko svůj OGAE klub, ale ten byl rozpuštěn a zrušen, tudíž se nyní objevila možnost založit klub nový. Tým mladých fanoušků z Bulharska byl přítomen celé dva týdny v Lisabonu a i při tiskových konferencích byl velmi aktivní. Bylo jen málo tiskových konferencí, na kterých by tento web nepokládal interpretům nějakou otázku. Po prezentaci jejich činnosti byl klub s výjimkou Slovinska a Chorvatska jednoznačně schválen a přijat jako klub s kandidátským statusem. Příští rok v Izraeli je čeká druhá prezentace a bude probíhat hlasování o přijetí mezi řádné členy.

Tradiční OGAE Party, která se konala ve středu 9. 5. 2018, měla obrovský úspěch a dorazilo i značné množství letošních interpretů. Bohužel se v tu samou dobu konala i akce zvaná Wiwi Jam, kterou pořádá web Wiwibloggs. OGAE International se snažilo jednat s organizátory o přesunu této konkurenční akce, ale ke konečné dohodě bohužel nedošlo.

V příštím roce se bude připravovat také manuál pro organizaci EuroCafé. Ten bude mít k dispozici vždy domácí OGAE klub z pořádající země. Nedá se totiž zcela spoléhat na to, že by oficiální EuroClub byl přístupný i fanouškům bez akreditací, jako tomu bylo v některých minulých letech, a proto je třeba se zařizováním těchto prostor začít brzy.

Drobných změn doznaly také stanovy OGAE International, konkrétně to pak byly dva body, které se týkají ročních poplatků a zastávání více funkcí najednou. Ohledně poplatků došlo k úpravě ve formulaci. Roční poplatek, který platí každý klub OGAE International a který byl doposud nastaven na stálou výši 12€, bude nově stanovován každý rok samostatně. Návrh na příští rok byl 30€, avšak schválen nebyl. Jeho výše bude ještě dojednána později. Druhým bodem byl souběh více funkcí. Zákaz zůstal zachován pouze pro funkci prezidenta OGAE International, ostatní funkce může zastávat i osoba, která zároveň zastává například funkci prezidenta některého z členských klubů OGAE.

V závěru probíhaly volby nového pokladníka, jelikož Mortenovo zastoupení bylo pouze dočasně. Ze čtyř kandidátů (Wojciech a Michał z Polska, Morten z Norska a Stéphane z Francie) byl zvolen Morten, který získal 22 z 39 možných hlasů. V OGAE contestech se žádné větší novinky nekonají. Pouze byla upravena pravidla, aby se OGAE Second Chance Contestu mohl účastnit kdokoliv z veřejného národního kola s alespoň dvěma písněmi, a nikoliv pouze z televizního národního kola, jako tomu bylo doposud. To otevřelo cestu i České republice v první aktivní účasti v této soutěži. Naší reprezentantkou bude Eva Burešová s písní „Fly“.

V rámci závěrečné diskuze byl navrhnut přesun OGAE International z Francie do Finska z důvodu menší byrokracie, nicméně tento návrh se nesetkal s pozitivním ohlasem a většina klubů se zdržela hlasování.

Po skončení zasedání proběhlo společné fotografování a přijali jsme pozvání klubu OGAE Portugalsko na drobný oběd, který se skládal z lososových či zeleninových lasagní, rýže s kuřecím masem a kandovaným ovocem či salátem, množství alkoholických i nealkoholických nápojů a různých dezertů.

Josef Štaif

Přidat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.

Můžete používat následující HTML značky a atributy: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>